L’escola

Inici / L’escola / Oferta educativa / Educació Primària

Educació Primària

L'alumne de primària té la capacitat d'entendre les transformacions de la realitat i coordinar diferents punts de vista. Passa del pensament intuïtiu al desenvolupament dels pensament concret.

Objectiu

Acompanyar cadascun dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge perquè desenvolupi les seves competències de forma integral per aprendre a ser, aprendre a saber i aprendre a conviure.

Horari 

De dilluns a divendres, de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h

Matèries complementàries

Aquestes activitats ens permeten incorporar aquells ensenyaments, que, tal com està previst en el nostre projecte educatiu, afavoreixen la formació integral dels nostres alumnes. Complementen la formació bàsica dels ensenyaments obligatoris que són objecte de concert. Són de caràcter voluntari i formen part de l’horari escolar de tots els alumnes al llarg de cinc hores setmanals. A diferència de les matèries curriculars, no estan contemplades en el concert subscrit amb la Generalitat de Catalunya i, per tant, són totalment finançades per les famílies.

Les activitats complementàries incorporades a l’horari lectiu setmanal que s’ofereixen són les següents:

  • Cicle inicial: Educació emocional, Natació, Taller de jocs matemàtics, Taller de Lectoescriptura i Taller de teatre.
  • Cicle mitjà: Cant coral, Educació emocional, Taller de lectura i expressió, Taller de manualitats i Robòtica.
  • Cicle superior: Educació emocional, Hort, Speaking, Taller d’expressió oral i escrita, Robòtica i Tècniques d’estudi.