PROJECTES

Inici / PROJECTES / Grups cooperatius

Grups cooperatius

El treball cooperatiu és una eina d'aprenentatge en la qual els alumnes s'organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d'aconseguir metes i objectius comuns.

L'Aprenentatge Cooperatiu és un terme usat per referir-se a un grup de procediments d'ensenyament que parteixen de l'organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge. L’Aprenentatge Cooperatiu fomenta, mitjançant unes dinàmiques establertes, que un alumne sigui competent en: la presa de decisions, en defensar les seves idees a la vegada que respecta les dels altres i en assumir diferents rols de treball.

Aquesta metodologia, a partir d’un grup impulsor format per diferents mestres de l’escola que coordina totes les accions, la incorporem com a eix transversal en totes les etapes.